Home > Produkty > Zemědělská technika > Bogballe > Bogballe - rozmetadla

Bogballe - rozmetadla

Rozmetadla Bogballe – jejich přednosti

Systém dostředné rotace je využíván pro plošné rozmetání. Z pohledu zezadu rotují rozmetací disky směrem k sobě a házejí hnojivo ve dvou vzájemně 100% překrytých obrazcích (vrstvách). Díky polovičnímu překryvu sousedních pojezdů je ve výsledku každý čtverečný metr pole hnojen dávkou ze 4 kotoučů. To je základem vynikajících parametrů rozmetání všech strojů.

 

Ohraničené rozmetání

Rotace směrem od středu je užívána pro ohraničené rozmetání, disky rotují směrem od sebe a aplikují hnojivo ve dvou individuálních obrazcích samostatně na levou a pravou stranu. Tento systém zajišťuje perfektní vyhnojení okrajů pole a zároveň snižuje úlet hnojiva mimo pěstební plochu na minimum.

 

Důkladně testovaný váhový systém

Vysokou úroveň přesnosti dokládá váhový systém už od roku 1988. Podle úbytku váhy při práci stroje se automaticky upravuje dávka aplikovaného hnojiva. Toto přesné seřizování toku hnojiva umožňuje kontrolu jeho spotřeby a ceny.

 

Přesné místo dopadu

Díky automatickým hradítkům je zaručené přesné místo dopadu hnojiva na rozmetací disk. Takto je rozmetací obrazec stále v požadovaném tvaru nezávisle na velikosti průtoku, pojezdové rych­losti, nebo pracovnímu záběru.

 

Jedny rozmetací lopatky

Pro plošné i ohraničené rozmetání se používají stále stejné lopatky. Stejné lopatky jsou také používány pro více záběrů se stejným nastavením. Pro zajištění dlouhé životnosti jsou lopatky vyrobeny z manganové oceli.

 

Jednoduché nastavení stroje

Jedno nastavení a stroj je připraven k práci. Se strojem s váhou a inteligentní kontrolou stačí nastavit pouze náklon pro požadovaný pracovní záběr. Proto je možnost nepřesného nastavení minimální.

 

Inteligentní kontrola

Naše rozmetadla s váhou a integrovanou inteligentní kontrolou provádějí neustálé výpočty za chodu stroje společně s informacemi o sklonu pozemku. Inteligentní software monituruje stávající objem násypky díky zaznamenávaným informacím od váhy a inklinometru. Výsledkem je plně automatická kalibrace stroje v podobě neustále se upravujícího kalibračního množství. Je tedy dosaženo optimální pokrytí s přesnou dávkou.

 

Práškový nátěr – prvotřídní ochrana proti korozi

Po důkladném 7-krokovém procesu čištění každého komponentu je nanášen prášek a vytvrzován do podoby pevného “Flexi Coat” nátěru. Rozmetací disky, jejich kryty a spodek násypky je z ne­rezové oceli. Takto je zaručena prvotřídní ochrana proti korozi a dlouholetá životnost.

 

Kónický kryt vyrovnávající tlak ve spodu násypky

Při plném naložení působí hnojivo velkým tlakem na spodek násypky. Proto je nad čechračem kónický kryt, který kompenzuje tlak působící na čechrač i výpadový otvor.

 

Bezúdržbová převodovka

Převodovka je bezúdržbový uzavřený systém naplněný speciální vazelínou s perfektními maza­cími charakteristikami při všech pracovních teplotách. Převodovka je osazena kluznou spojkou, která ji chrání proti extrémnímu nárazovému namáhání.

 

Od svazenky až po bob

Využijte pozoruhodných rozmetacích schopností rozmetadla také pro širokou škálu nestandard­ních materiálů. Na www.bogballe.com nabízíme spoustu rozmetacích tabulek pro různé druhy semen, peletek na slimáky a podobně.

 

Jemný čechrač

Čechrač s excentricky uloženým středem rotuje pouze pasivním stykem s materiálem rychlostí 12-60 otáček za minutu. Čechrání je tak dostatečně intenzivní, přitom ale nedochází k drcení gra­nulek hnojiva. Při rozmetání lehkých a porézních hnojiv se čechrač automaticky otáčí pomaleji a zachází s materiálem mnohem jemněji.

 

SC Standard – Inteligentní regulace záběru v klínech

Při hnojení v klínech se pracovní záběr upravuje podle tvaru pole tak, aby nedocházelo k přeh­nojení nebo naopak nedohnojení. Tento systém upravuje šířku pracovního záběru symetricky na obou stranách rozmetacího obrazce. Tato změna záběru lze ovládat jak manuálně na příslušném Calibrátoru, tak automaticky při propojení s navigací.

 

SC Dynamic – Asymetrická regulace záběru v klínech

Nový systém Dynamického ovládání zlepšuje vlastnosti strojů tím, že při vyhnojování klínů nebo míst na poli s redukovanými vzdálenostmi kolejových řádků stahuje plynule záběr na jedné, nebo na druhé straně rozmetacího obrazce s výhodou zachování čtyřnásobného překrytí. Systém se ovládá buď manuálně na Calibratoru ZURF nebo automaticky při propojení s navigací.

 

Dokonalý rozmetací obrazec díky čtyřnásobnému překrytí

Dokonalého rozmetacího obrazce při plošném i ohraničeném rozmetání dosahujeme díky mož­nosti měnit smysl otáčení rozmetacích kotoučů do středu a od středu.

Rotace do středu je užívána pro plošné rozmetání: z pohledu zezadu rotují rozmetací disky směrem k sobě a házejí hnojivo ve dvou vzájemně 100% překrytých obrazcích (vrstvách). Díky polovičnímu překryvu sousedních pojezdů je ve výsledku každý čtverečný metr pole hnojen dávkou ze 4 kotoučů.

Rotace směrem od středu je užívána pro ohraničené rozmetání, disky rotují směrem od sebe a aplikují hnojivo ve dvou individuálních obrazcích samostatně na levou a pravou stranu. Tento systém zajišťuje perfektní vyhnojení okrajů pole a zároveň snižuje úlet hnojiva mimo pěstební plochu na minimum.

 

Váhová technologie

Výběrem stroje s váhou získáte možnost automatické kalibrace a 100% kontrolu dávky podle pojezdové rychlosti. Stroj za chodu zpracovává informace o pojezdové rychlosti a hmotnosti zá­sobníku a na základě těchto informací neustále upravuje polohu hradítek ve výpadovém otvoru.

 

100% kontrola dávky podle pojezdové rychlosti

U strojů s kontrolou dávky podle pojezdové rychlosti je kalibrační hodnota zadána přímo do Calibratoru. Zjistit ji lze z rozmetacích tabulek nebo z výsledku kalibrace provedené přímo na stroji.

 

Řídící jednotky

CALIBRATOR ZURF

Díky automatické regulaci hradítek lze aplikační rychlost plynule přizpůsobovat stavu pozemku a dosáhnout tak přesného dávkování a zároveň maximálního výkonu stroje. Propojení s osobním počítačem prostřednictvím přiloženého USB flash disku, nebo USB kabelu umožňuje za pomoci jednoduchého programu naplánovat s libovolným předstihem aplikaci potřebných druhů hnojiv na neomezeném počtu pozemků. Možnost zadání místního názvu honu, předpokládané hektarové plochy a názvu hnojiva je samozřejmostí.

CALIBRATOR ZURF je ve standardu na strojích M6W, M3W, M2W a L2W. Může se použít i na stroje M3, M2, L2.

 

CALIBRATOR ICON

Profesionální řešení pro řízení rozmetadel bez váhové technologie. CALIBRATOR ICON je vybaven všemi funkcemi potřebnými pro řízení rozmetání. Do počítače je možné přes kabel stáh­nout nashromážděná data až z 99 polí. Dokumentaci provedené práce na poli je možné vytisk­nout z programu Wincal.

 

ISOBUS Controller

Všechna rozmetadla s váhou jsou dodávána také ve verzi ISOBUS. Toto řešení dává možnost řídit rozmetadlo skrze terminál traktoru. ISOBUS Controller splňuje normu ISO 11783 a řídí všechny elektrické komponenty v rozmetadle. Spojení s ISOBUS sítí traktoru zajišťuje break-away ko­nektor. S verzí ISOBUS máte zajištěný bezchybný rozmetací obrazec bez ohledu na pojezdovou rychlost a kopcovitost terénu. ISOBUS verze může být řízena prostřednictvím GPS v závislosti na terminálu traktoru a jeho softwaru.

 

FREE concept – Souvraťová automatika a ovládání sekcí

FREE concept umožňuje použití standardního tabletu k bezdrátovému ovládání rozmetadla vy­baveného CALIBRATOREM ZURF a zároveň jej propojit s jednoduchou navigací. Systém pak nabízí automatické vypínání a zapínání na souvratích, případně i Dynamické ovládání záběru v klínech. Připojením iZURF komunikačního modulu získá jednotka CALIBRATOR ZURF tři nové komunikační COM porty (např. pro N senzor…) a také WiFi bránu, která umožní propo­jení se zmíněným tabletem. Aplikace pro Android 4.0. je volně ke stažení (CALIBRATOR FREE na Google Play) a umožní jednoduchou navigaci s ovládáním všech funkcí stroje Bogballe. Do iZURF modulu se připojí standardní GPS anténa s přesností větší, než jeden metr. Díky tabletu tak získáte známé uživatelské rozhraní jako přístup na internet, přímý přístup k rozmetacím ta­bulkám, manuálům, emailu, předpovědím počasí…

Na pravé části tabletu je kompletní ovládání stroje, zatímco na levé je GPS záznam o práci vy­konávané na poli. Po skončení práce je možnost automatického přeposlání veškerých zpracova­ných dat na konkrétní email.

 

Ovládání pomocí GPS

CALIBRATOR ZURF je možné propojit se standardními GPS systémy pro využívání souvra­ťové automatiky, stahování záběru v klínech nebo variabilních aplikací. Toto propojení vyžaduje vhodné rozhraní pro např. Trimble, Teejet, TopCon nebo Patchwork.Potřebujete více informací, pročtěte si přiložené obrázky nebo nám napište na info@hkagro.cz.