Práce , která se opakuje a opakuje a opakuje.

    Servis zemědělských strojů někdy ukáže konstrukční nedostatky některé techniky , nebo upozorní na bolestivá místa, která na strojích od různých výrobců jsou.

    Opakující se závada , kterou naši mechanici odstraňují každý rok, je oprava podvozku secího stroje Horsch Pronto. Výměna ložisek a výměna pneumatik podvozku je operace, kterou provádíme pravidelně na některém ze strojů , které jsme v historii dodali. Práce to není úplně snadná a vyžaduje nadzvednutí celého stroje a vysunutí kol s celou hřídelí do zadní části sečky. Demontáž mnohdy znesnadňují brzdy podvozku, které je vhodné také hned překontrolovat, jelikož je k brzdovým bubnům horší přístup.  Naši technici jsou však zkušení a opravu zvládají udělat ve velmi krátké době.

    Proto nezapomeňte překontrolovat i váš stroj , před hlavní podzimní sezónou.

Servisní tým HK Agro

Scroll to Top